MEDISCH FARMACEUTISCH MUSEUM ‘DE GRIFFIOEN’

Museum “De Griffioen

Medisch Museum in Delft

In het oude centrum van Delft aan de Koornmarkt 66 is een klein museum een unieke verzameling oude medische, verpleegkundige, tandheelkundige en farmaceutische instrumenten te zien. Dit in combinatie met een historische apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde in de breedste zin des woords. De collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum.

Stichting ‘De Griffioen’, opgericht in 1990, rekent het tot haar taak het medisch cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren,te beschrijven,te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren. Het museum bezit een verzameling historische medische, verpleegkunde en tandheelkundige instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiksvoorwerpen en een oude apotheek . Soms zijn er thema-tentoonstellingen op andere locaties.

HET MUSEUM IS  WEER OPEN  !

Tijdens de rondleidingen wordt verteld over de geschiedenis van de geneeskunde en de instrumenten die daarbij werden gebruikt. De getoonde voorwerpen zeggen meer bij een mondelinge uitleg. Voor een kort voorbeeld van zo een uitleg klik hier voor het voorwerp van de maand, deze keer de bloeddrukmeter.

Daarom is het museum op afspraak toegankelijk voor groepen voor een rondleiding vanaf 5 personen tot maximaal 25 van maandag t/m zondag, zowel overdag als ‘s avonds.

Toegangsprijs bedraagt 7,50 euro p.p.

Een rondleiding moet bij voorkeur 5 dagen maar tenminste 3 dagen van tevoren worden aangevraagd. Na bevestiging van de reservering wordt u verzocht vooraf betalen door overmaken op NL28 INGB 0659340720. De prijs bedraagt € 7,50 per persoon voor een rondleiding van ca. 1,5 uur.

————————————————————————————————————–

OPEN VOOR INDIVIDUELE BEZOEKERS

Elke eerste zondag van de maand is Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen aan de Koornmarkt 66 weer geopend voor de individuele bezoeker tussen 13.00 en 16.30 uur.

Er worden dat geen rondleidingen gegeven maar bezoekers kunnen op alle afdelingen rondkijken en toelichting vragen aan de aanwezige vrijwilligers.

 De toegangsprijs voor deze dag is €6 en kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee. De museumjaarkaart is niet geldig voor het museum.

Als museum  houden wij ons aan de RIVM-voorschriften in verband met het coronavirus. De nieuwe spelregels voor een bezoek aan museum De Griffioen vindt u hier.

Aanvragen voor rondleidingen kunt u doen via ‘Bezoek aanvragen’ hierboven.

Stichting Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen bestaat uit vrijwilligers, het ontvangt geen subsidie en draait geheel op inkomsten van bezoekers en giften van Vrienden van het Museum. Wilt u ook het museum steunen en Vriend worden kijk dan hier https://www.museumdegriffioen.nl/giften/

Helaas is het museum niet rolstoel toegankelijk.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van het pand aan de Koornmarkt 66, kijkt u dan vooral even op http://www.achterdegevelsvandelft.nl/ en selecteert u daar dan Koornmarkt 66.

Gegevens

Stichting ‘Medisch Farmaceutisch Museum De Griffioen
Koornmarkt 66
2611 EJ  Delft
e-mail: info@museumdegriffioen.nl
KvKnr. 41.14.63.91

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial