Bezoek op afspraak

De Stichting ‘De Griffioen’, opgericht in 1990,rekent het tot haar taak het medisch cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren,te beschrijven,te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren. Het museum bezit een verzameling historische medische instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiks-voorwerpen, een oude apotheek en een bibliotheek. Soms zijn er thema-tentoonstellingen op andere locaties.

De ontwikkeling op het gebied van de gezondheidszorg gaat snel.

Tegenwoordig ligt de nadruk op efficiency en veiligheid, terwijl vroeger veel waarde werd gehecht aan schoonheid. Tijdens de rondleidingen wordt verteld over de geschiedenis van de geneeskunde en de instrumenten die daarbij werden gebruikt. De getoonde voorwerpen zeggen meer bij een mondelinge uitleg. Daarom is het museum op afspraak toegankelijk voor groepen van ca.10-20 personen, voor een rondleiding van 1 tot 1,5 uur.