Cowper’s Anatomia Corporum

In het museum is de beroemde anatomische atlas van de Engelse anatoom William Cowper (1666-1709) te zien. De prachtige afbeeldingen zijn vervaardigd door Gerard de Lairesse en afkomstig uit de eerder verschenen anatomische atlas van Govert Bidloo (1649-1713), lijfarts van koning-stadhouder Willem lll. Bidloo was niet op de hoogte van het gebruik van “zijn” platen uit de atlas en beschuldigde Cowper van plagiaat. Onterecht, bleek later. Het verhaal vertellen wij u graag bij een rondleiding.

Hieronder een pdf versie van dit unieke boekwerk zodat er alvast een indruk ontstaat. De kenmerkende tekeningen uit de atlas beginnen op blz 13 e.v. Het echte exemplaar is te bezichtigen in ons museum.

Cowper2

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial