Giften

De Stichting Medisch Farmaceutisch Museum “De Griffioen” is door de Inspecteur der registratie en successie gerangschikt onder de instellingen als bedoeld in artikel 24-lid 4 der successiewet 1956. Dit betekent dat elke bijdrage aan het museum in aanmerking kan komen voor aftrek van de inkomstenbelasting. Het museum heeft de ANBI-status.

 

Voor meer informatie: info@museumdegriffioen.nl

Bankrelatie ING: NL28INGB 0659 3407 20

Inschrijvingsnummer KvK: 41.14.63.91