Vrienden van het Museum – Giften

De Stichting Medisch Farmaceutisch Museum “De Griffioen” is door de Inspecteur der registratie en successie gerangschikt onder de instellingen als bedoeld in artikel 24-lid 4 der successiewet 1956. Dit betekent dat elke bijdrage aan het museum in aanmerking kan komen voor aftrek van de inkomstenbelasting. Het museum heeft de ANBI-status.

Stichting Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen bestaat uit vrijwilligers, het ontvangt geen subsidie en draait geheel op giften van vrienden van het Museum.

U kunt vriend worden van het museum door via onderstaande link de vriendenbrief in te vullen en ons te sturen per e-mail of post.

vriendenbrief 2019

Voor meer informatie: info@museumdegriffioen.nl

Bankrelatie ING: NL28INGB 0659 3407 20

Inschrijvingsnummer KvK: 41.14.63.91