1 maart 1924 – Apothekersbegrafenisvereeniging

Vandaag lezen we uitgebreid over de opheffing van de in 1843, in Amsterdam, opgerichte apothekersbegrafenisvereeniging. Het doel van deze vereeniging was “het begraven van kunstgenooten”. Pharmacie was toen immers artsenijbereidkunst. Een daad van hulpbetoon om bij het overlijden van één der kunstgenooten zelf den geweezen vriend of diens echtgenoote door minstens 16 collegae ten grave te doen dragen. Deze collegiale hulp moest in daarvoor voorgeschreven kostuum worden gebracht dat bestond uit “zwarten rok met witte das, zwarte broek en zwarte handschoenen en een ronden hoed voorzien van zwarte lamfers of rouwstrikken”.  Bij de oprichting in 1843 waren 50 Amsterdamse apothekers betrokken en tijdens de hoogtijdagen in 1849 waren er 69 leden. Daarna daalde het ledental gestaag en bij de opheffing in 1924 waren er nog maar 23 leden en 12 weduwen.

De grote (Kanto) aardbeving in Japan in 1923 (8,3 Richter) welke de stad Yokohama totaal verwoestte  (afbeelding), en Tokyo gedeeltelijk, heeft ook een groot aantal (wetenschappelijke) bibliotheken vernietigd en dat heeft geleid tot een verzoek, in Volkenbond verband, aan Nederlandse universiteiten en instellingen om boeken voor de wederopbouw van deze bibliotheken ter beschikking te stellen. Ook de NMP ontving een dergelijk verzoek van het Comité Universiteit Tokyo. De aardbeving, welke leidde tot ca. 140.000 doden en vermisten, wordt nog jaarlijks herdacht in Japan op 1 September als Disaster Prevention Day.

In de rubriek “Pharmaceutische Statistiek” lezen we vandaag dat Nederland op 31 december 1923 een totaal van 602 apotheken telde, alsmede 1114 apotheekhoudende huisartsen. In deze apotheken waren 1729 hulpmedewerkers werkzaam  waarvan 84% vrouw. In N.O. – Indië waren toen 56 apotheken gevestigd, in Suriname 13 apotheken en op Curaçao 10 apotheken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial