10 maart 1923 – Destilleerketels en wijn

Vandaag treffen we een waarschuwing in het Pharmaceutisch Weekblad tegen het gelijktijdig aanwezig hebben in de apotheek van medicinale wijnen en destilleerketels. Dit op grond van de toenmalige wijnwetten. Uitsluitend met een verlof van den Heer(!) Inspecteur der Directe Belastingen was zulks toegestaan. Zie de afbeelding onder voor de destilleerketel in de Rotterdamsche Gemeenteapotheek rond 1900

Ook wordt het “Premier Rapport de la Commission internationale des Elements Chimiques. Tables Internationales des isotopes et des éléments radioactifs 1923” beschreven. Waarin alle elementen, hun atoomnummers en het voorkomen van al dan niet radio-actieve elementen tabellarisch zijn verwerkt. Met de radio-actieve elementen werd toen nog geworsteld: “zij zijn samen in een zeer uitgebreide en zonder bijzondere studie niet goed te begrijpen tabel opgenomen”. Men bedenke bij dit alles dat Mendelejev, de “uitvinder” van het periodiek systeem zijn eerste tabel in 1869 publiceerde, er in de jaren daarna nog diverse varianten circuleerden en dat de huidig gangbare 18-koloms weergave van het periodiek systeem voor het eerst in 1923 in de USA werd gepubliceerd.

Over de apotheken in Rusland lezen we dat ”volgens den president van den raad van volkscommis- sarissen is gebleken dat de nationaliseering van iedere vorm van onderneming onder het Sovjet-regime een misreekening is”. Derhalve werd de vrijheid om zelf een beroep uit te oefenen of handel te drijven weder aan verschillende personen  en corporaties in Rusland toegestaan. Daartoe behoorden ook apotheken, hoewel de Staat eigenaar van de apotheek bleef  en meedeelde in de financiële voordelen. Het beheer en de verantwoordelijkheid berustte echter bij de apotheker.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial