12 april 1924 – Een radioactieve zalf

In de rubriek nieuwe geneesmiddelen treffen we vandaag het geneesmiddel Doramad aan; een radioactieve zalf welke Thorium X, het afbraakprodukt van radiothor, bevat. Het doramad bevat per gram 1000 electrostatische eenheden. “Door het uitzenden van stralen, verschilt het van  radiumpraeparaten, door afbraak verliezen de doramad praeparaten echter spoedig hun werkzaamheid. Zij worden gebruikt bij psoriasis en andere huidaandoeningen”. Dit was de tijd dat de farmacotherapeutische activiteit van radioactiviteit volop in de belangstelling stond, over de schadelijkheid van radioactieve straling was toen nog helemaal niets bekend. Pas in 1934 zou Marie Curie overlijden, op 66-jarige leeftijd, aan leukemie welke vrijwel zeker veroorzaakt door de enorme stralingsdoses waaraan zij tijdens haar wetenschappelijke carriére werd blootgesteld. Een markante carriére die haar de eerste vrouwelijke Nobelprijs opleverde, en die haar tot één van de vijf wetenschappers bestemde die twee Nobelprijzen won. Vooral de Doramad Tandpasta (afbeelding) vond later op grote schaal toepassing.

Ook wordt melding gemaakt van een merkwaardige ambtelijke discrepantie inzake de vraag of codeïne nu wel of niet onder de Opiumwet 1920 valt. Het Nederlands Staatstoezicht op de Volksgezondheid vond van niet, maar de Hoofdinspecteur, en hoofd van den dienst der Opiumregie in Indië, vond van wel. Maar zijn lijst met “surrogaten van morphine” bevatte ook de stof papaverine en preparaten daarvan.  Dus wellicht was dat toch een te rechtlijnige opvatting.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial