12 Januari 1924 – Een toxicologische dwaling

Bericht wordt over de vrijlating van de Franse apotheker Louis Danval (1845 – 1925) die in 1878 werd veroordeeld tot levenslange dwangarbeid wegens vergiftiging van zijn vrouw met arsenicum. Bij haar lijkschouwing was namelijk gebleken dat in haar lichaam 1 mg arsenicum aanwezig was. Pas in 1921 echter werd bekend dat in ieder menselijk lichaam zo’n hoeveelheid arsenicum wordt aangetroffen.  Daarop volgend  vernietigde de Kamer van Cassatie van het Hof van Strafzaken het eerdere vonnis uit 1878 en kende de ongelukkige apotheker een vergoeding van 20.000 francs, alsmede een lijfrente van 12.000 francs, toe.  Al eerder in 1902, na 24 jaar te hebben uitgezeten, was de apotheker gratie verleend.

Inmiddels zijn encyclopedieën door de tijd, en vooral door het internet, ingehaald maar honderd jaar geleden besteedde het Pharmaceutisch Weekblad ruime aandacht aan de verschijning van de laatste 2 delen van de elfdelige Oosthoek’s Geïllustreerde Encyclopaedie. “Een woord van hulde aan den uitgever, die onder de allermoeilijkste omstandigheden het werk heeft uitgegeven en kans heeft gezien regelmatig de kloeke delen van telkens 800 blz. groot te doen uitkomen”.

We zouden ons er nu voor schamen, maar in 1923 werd met enthousiasme een nieuw gebouw als Koloniaal Instituut (afbeelding) in gebruik genomen aan de Mauritskade in Amsterdam. Ook het Koloniaal Museum uit Haarlem werd hier naartoe verhuisd. Dit alles was mogelijk geworden door een vorstelijke gift van een half miljoen gulden (omgerekend naar nu 5 miljoen euro) van een schenker die onbekend wenste te blijven. Dat was nog eens een vooruitziende blik, de schande van het kolonialisme een eeuw later is hem/haar daarmee bespaard gebleven…..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial