12 mei 1923 – Over aardolie en Coca-Cola

Vrijwel iedere apotheker zal in de studentenjaren lid zijn geweest van de A.N.P.S.V  en vandaag treffen we een bericht over het 4e lustrum: “Oud-leden toont dat gij uw oude vereeniging nog niet vergeten zijt”. Op het programma staan een bezoek aan een kweekerij van geneeskrachtige kruiden en gewassen in Bosch en Duin. Daarna een thé dansant, diner en bal-champêtre. Kosten voor de lunch ƒ 1,50 en voor het diner ƒ 3,50.

Opmerkelijk is een verslag van een bijeenkomst van de Haagsche Chemische Kring over “Het ontstaan en het winnen der aardolie”. Voor wat betreft het ontstaan bleken toen twee hypothesen opgeld te doen: de herkomst uit planten of een herkomst uit dierlijke materie. Ook wordt melding gemaakt van een spuitbron in Venezuela waaruit toentertijd 100 miljoen (!) liter olie in de Golf van Maracaïbo stroomde. De druk in de bron bleek zo hoog dat de olie een hoogte bereikte van 90 m in een buis van 12 inch diameter. Merkwaardigerwijs werd de eerste commerciële aardoliewinning in de geschiedenis uitgevoerd in 1854 door de Poolse apotheker Ignacy Lukasiewicz (afbeelding) in het Poolse  dorp Bobrka in de Karpaten. Vanaf 1908 speelt het Midden-Oosten de hoofdrol in de mondiale aardoliewinning.

Ook lezen we over de teelt van Cola acuminata (bekend van de Coca-Cola) in de Goudkust Kolonie in Afrika (het huidige Ghana). Die teelt was vooral bestemd voor de Afrikaanse markt waar de colanoot als stimulans werd gebruikt. De Amerikaanse markt werd beleverd vanuit West-Indië, Java, Jamaica en Sierra Leone. Zoals bekend werd Coca-Cola in 1886 als patentgeneesmiddel ontwikkeld door de voormalige Confederatie-kolonel en arts John Pemberton. Aanvankelijk leverde hij Pemberton’s  French Wine Coca maar na de “drooglegging” van Atlanta in 1886 ontwikkelde hij de alcoholvrije variant Coca-Cola.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial