14 april 1923 – Methanol of methylalkohol?

Vandaag de dag is methanol de gangbare benaming geworden maar dat was 100 jaar geleden nog niet overal het geval, zo lezen we in deze aflevering van het PW. Met name in Duitsland was methylalkohol nog gebruikelijk en naar aanleiding van het aldaar stijgend aantal gevallen van vergiftiging erdoor als gevolg van verwisseling met  aethylalkohol volgde in de Chemiker Zeitung de oproep om de naam methanol te hanteren voor methylalkohol en daarmee het onderscheid van de namen te vergroten c.q. verwisselingen minder waarschijnlijk te maken. In de Verenigde Staten was deze wijziging in methanol toen reeds doorgevoerd.

En naar aanleiding van een andere verwisseling van industriële  (humane)  1 mg atropine-ampullen door (veterinaire) 100 mg atropine-ampullen treffen we een ander pleidooi: “Het is beter, milligram-giften door de apotheker op magistraal voorschrift te laten bereiden”. De auteur vervolgt: “Ik wil er nog aan toevoegen, dat zij, die mochten meenen dat op dit gebied de fabriek beter werk aflevert, wat de technische afwerking betreft, hier schromelijk dwalen. Met de allereenvoudigste hulpmiddelen is de apotheker in staat, betere en meer betrouwbare geneesmiddelen af te leveren”. Maar dat was in een tijd dat het begrip Good Manufacturing Practices (GMP) nog moest worden uitgevonden en anno 2023 zijn die GMP-eisen dermate dat de bereiding van ampullen in een openbare apotheek niet meer realistisch is. Op de afbeelding ziet u de verschillende ampul-vormen die rond 1900 in gebruik waren.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial