14 juli 1923 – Feminisering der pharmacie

Dit nummer van het Pharmaceutisch Weeblad kent eigenlijk maar twee artikelen, of beter gezegd een verslag van de 72e algemene vergadering der NMP in Alkmaar alsmede een lijvig artikel over phytochemisch en pharmacologisch onderzoek van zaden van de Chydenanthus excelsus Miers, een boom uit de djattiwouden van Nederlands-Indië.

In het verslag verrast de toespraak van de voorzitter van commissie van ontvangst ons, die zijn tevredenheid uitspreekt over het stijgend aantal vrouwelijke apothekers, nadat in 1881 de 1e vrouwelijke apotheker ten tonele verscheen in de persoon van Charlotte Jacobs (afbeelding) , de zuster van de 1e vrouwelijke arts Aletta Jacobs.

Het artikel over de Chydenanthus zaden geeft een mooi beeld van de breedte waarover een dergelijk onderzoek door een (militair) apotheker zich in die tijd kon uitstrekken. Naast anatomisch en microscopisch onderzoek van de zaden werd uitvoerig phytochemisch onderzoek verricht dat de ontdekking van chydenanthine opleverde. Met deze stof, een saponine, werd vervolgens uitvoerig pharmacologisch onderzoek verricht waardoor we een inkijk verkrijgen hoe dergelijk onderzoek in het pre-receptor tijdperk verliep. Dit bestond toen eerst uit onderzoek op organen van koud- en warmbloedige dieren. Van den kikvorsch waren dit het kikvorschhart, het vaatstelsel volgens Laewen-Trendelenburg, de nervus ischiadicus en de musculus gastrocnemius. Van het konijn het hart volgens Langendorff en de darm, en van de cavia werd de uterus meegenomen in het onderzoek. Daarna werd de invloed op dieren onderzocht met gebruikmaking van de volgende modellen: werking op visschen als toevoeging aan het viswater, lokale applicatie in neus en oog van het konijn, subcutane injectie in den kikvorsch alsmede intraveneuze injectie in kikvorsch en konijn.

De boom en de zaden lijken daarna in de vergetelheid te zijn geraakt want een afbeelding ervan op internet is niet te vinden. En ook chydenanthine treffen we in de farmacognostische annalen niet meer aan.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial