15 December 1923 – Het probleem der gisting

Vandaag start een serie microbiologische opstellen waarvan de eerste het “Probleem der gisting” behandelt. Een mooi historisch overzicht dat start bij Antonie Van Leeuwenhoek die weliswaar omstreeks 1680 gistcellen zichtbaar kon maken, maar daarin nog geen levend organisme herkende. Aanvankelijk werd de gisting als een aan rotting verwant verschijnsel opgemerkt en daarmee werd de gisting ook in verband gebracht met de “generatio spontaneo” d.w.z. het ontstaan van levende materie uit dode stof. Totdat Pasteur in 1857 het bewijs leverde van de biologische aard der gisting en daarmee ook de grondslag legde voor de geheele microbiologie.

In Oostburg werd iemand veroordeeld voor het onbevoegd uitoefenen der geneeskunst, in casu het toedienen van een geneesmiddel tegen hoest aan iemand uit Biervliet. Het getuige-deskundige rapport van de apotheker Van de Garde uit Middelburg leverde het bewijs dat genoemd geneesmiddel niets anders was dan ……urine.

Over apothekers reclame werd in deze blog eerder geschreven en vandaag wordt met verontwaardiging melding gemaakt van een drogisterij die adverteert met haar status als agent/bezorger van een reguliere apotheek (afbeelding). Men kon toen nog geen weet hebben van postorderfarmacie en internetapotheken.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial