15 maart 1924 – 50-jarig jubileum Vaseline

Vandaag lezen we over het “geneesmiddel” Vaseline: “Er zijn waarschijnlijk weinig nieuwe geneesmiddelen waarvan het gebruik zoo algemeen is geworden als de vaseline. En toch bestaat dit product nog slechts 50 jaren en zullen de ouderen onder ons zich nog wel herinneren, hoe omstreeks 1874 voor het eerst de gele vaseline, als Amerikaansch curiosum, ter vervanging van vetten, in de geneeskunde werd aanbevolen. Chesebrough Manufacturing (afbeelding) ontwikkelde het destillatie en zuiveringsproces en gaf het de naam welke werd afgeleid van ‘wasser’ en ‘oleon’, omdat de inwerking van waterdamp op olie in den bodem nodig zou zijn voor het ontstaan van het product”. Op de internationale tentoonstelling in Philadelphia in 1876 werd Vaseline met een Grand Prix bekroond.

In de rubriek ingezonden treffen we een pleidooi onder de titel “De Polarimeter een noodzakelijk instrument voor den apotheker”. De auteur daarvan (H.J. Smith te Zutphen) gebruikte het instrument voor het onderzoek van urine naar de aanwezigheid van suiker. De linksdraaiing samen met de gistingssaccharimeter wees daarbij op de aanwezigheid van levulose (fructose) en de afwezigheid van glucose.

Ingevolge besluit van den Volkenbond zal in November 1924 te Geneve een internationale conferentie worden gehouden nopens de mogelijkheid tot beperking der productie van opium en andere verdovende middelen. Dat is wel heel andere koek dan het voorstel van de Gemeente Amsterdam, 100 jaar later, om de handel geheel vrij te geven………

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial