16 Februari 1924 – Door de bril van een apotheker zien

In deze blog werd eerder melding gemaakt van het feit dat een eeuw geleden een redelijk aantal apothekers ook als opticien actief waren. En vandaag worden ter ondersteuning van deze apothekers maar liefst 20 pagina’s in het Pharmaceutisch Weekblad aan deze activiteit gewijd. Met daarbij aandacht voor de brilleglazen-fabricage, oogafwijkingen, het lezen van oogarts-recepten en het bewerken van het brilleglas (toen nog zonder n).  “Om snel te kunnen werken en te zorgen dat het klaar maken van den bril slechts een quaestie van minuten wordt, met eenige routine, heeft men al deze machinetjes in één vereenigd, in de zoogenaamde complete brillenslijpmachine (afbeelding)”.

In een uitvoerig bericht wordt melding gemaakt van het zilveren jubileum van de “Onderlinge Pharmaceutische Groothandel” (OPG). Het OPG-bestuur zond toen aan leden en begunstigers een keurig dubbel (recepteer)lepeltje van Gero-zilver. In 1999 zou het laatste – honderdjarig – jubileum van de OPG in Arnhem worden gevierd. Een recepteerlepel voor een apotheker was inmiddels bijna obsoleet geworden. Gelukkig maar, want de jubileum-uitgave  “OPG 100 – De geschiedenis van een bijzondere apothekerscoöperatie” (Auteur Prof. dr. Rein Vos) is een onmisbare bron voor Nederlandse  farmaceutische historici.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial