17 November 1923 – Brrrrrrrrr, benzidine als reagens

Niet gehinderd door de huidige kennis omtrent de carcinogeniciteit van benzidine wordt in het PW van toen uitgebreid de toepassing van deze stof als reagens beschreven. Met name aminen en alkdehyden blijken goede kleurreacties te vertonen met benzidine. Het was toen, opgelost in ijsazijn en samen met waterstofperoxide, ook al in gebruik als reagens voor het aantonen van bloed. In de laatste test is inmiddels het benzidine, met het oog op die carcinogeniciteit, vervangen door tetramethylbenzidine en spreken we nu van de TMB test.

In de sectie Boekaankondigingen treffen we een vermelding van het “Oranje-Kruisboekje” (afbeelding). Het steunt op het werk van de Eenheidscommissie van de bond  “Het Oranje Kruis”, een commissie die in het leven werd geroepen om meer eenheid te brengen in het onderwijs in de eerste hulp bij ongelukken. De referent merkt daarbij dan nog op” “het is te Amerikaansch om van den apotheek een boekhandel te maken, maar het zou toch aanbeveling verdienen, dat met de verbandkist dergelijke werkjes ook in de apotheek verkrijgbaar zouden zijn”. Het boekje van 152 pagina’s met 4 gekleurde platen en 99 afbeeldingen kostte toen ƒ 1,25.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial