19 april 1924 – Nooit gekende gezondheid publiek

Veel aandacht vandaag voor de jaarverslagen der departementen over 1923. Het Departement Haarlem toont zich van de somberste kant met de notitie: “Het was in alle opzichten een slecht jaar. De algemeen heersende malaise werd in apothekerskringen nog eens extra geaccentueerd door een nooit gekende gezondheid van het publiek”.

In een uitgebreid bericht wordt verhaald dat de Amerikaanse Council on Pharmacy and Chemistry ichtyol heeft geschrapt als non-official remedy. “Ichtyol werd ongeveer 40 jaar geleden in de therapie der huidziekten geïntroduceerd, voornamelijk door den invloed van Unna. In dien tijd hadden artsen meer belangstelling voor de reputatie van hen, door wie geneesmiddelen aanbevolen werden, dan voor de feiten waarop die aanbevelingen waren gebaseerd”. Die aanbevelingen betroffen toen de behandeling van rheumatiek, erysepilas en gonorrhoe. Merck and Company, die het product in de VS op de markt brachten weigerden echter deze aanbevelingen aan nieuwe inzichten aan te passen en het product uitsluitend voor de antiseptische en verzachtende werking op ontstoken slijmvliezen aan te prijzen. Paul Gerson Unna (1850 -1929, afbeelding) werd en wordt beschouwd als de grondlegger van de dermatopathologie. Zijn boek Histopathologie der Hautkrankheiten was toen een klassieker.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial