19 Januari 1924 – Malaise in het farma bedrijf

De Haagse burgemeester (J.A.N. Patijn, liberaal; afbeelding)  heeft in zijn nieuwjaarsrede melding gemaakt van malaise in het pharmaceutisch bedrijf welke zou worden veroorzaakt door “den buitengewoon goeden hygiënische toestand in het afgelopen jaar”. Er zou sprake zijn geweest van “gunstige sterfte- en ziektecijfers in die stad in 1923, nog beter dan in 1922 en welhaast tweemaal zoo gunstig als in 1921”.

Wie dacht dat de ophef omtrent de stikstofverontreiniging in onze atmosfeer van recente datum is, wordt in deze aflevering weer op het goede spoor gezet. Bericht wordt over metingen in het dorp Mount Vernon in Iowa (VS) gelegen op 28 km van een fabriekscentrum. Per 40 aren (0,4 hectare) vielen er 272 g nitraten, 18 g nitrieten, 670 g vrij ammoniak, 526 g albuminoid-ammoniak, 15,6 g chloriden en 46,3 g sulfaten. Opgemerkt wordt nog dat het chloor niet afkomstig is van de zee, maar waarschijnlijk van steenkolenrook.

In de huidige eeuw zult u in het Pharmaceutisch Weekblad tevergeefs naar berichten over militaire apothekers zoeken, maar dat was in het toenmalige interbellum duidelijk anders en werd er met regelmaat over de militaire farmacie geschreven . En zo lezen we vandaag over het korps militaire apothekers in Spanje en België. In Spanje was dat in 1923 een totaal van 174 apothekers waarvan 53 hoofdofficieren (31%) inclusief 1 generaal. Het aantal in België werd niet vermeld, wel het percentage hoofdofficieren: 12%. In Nederland waren er toen 9 militaire apothekers waarvan 1 hoofdofficier (11%), wat de auteur de verzuchting ontlokte “het is niet veel”….. Vandaag de dag in 2024 zijn er 12 apothekers werkzaam bij Defensie.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial