2 Februari 1924 – Dageraad der biofarmacie

Vandaag wordt bericht over een lezing voor de Haagsche Chemische Kring die “Het isoleeren van zeer labiele stoffen uit natuurprodukten” betrof, gehouden door Dr. J.L.L. Zwikker, apotheker. Deze lezing behandelde de adsorptie(chromatografie) met diverse adsorbentia. Niemand kon toen vermoeden welke essentiële rol dit proces in de huidige biofarmacie zou gaan spelen, waar de isolatie van monoclonale antilichamen en andere eiwitten, of later virale partikels (voor gentherapie), vaak (mede) daarop is gebaseerd. Het eerste monoklonale antilichaam Orthoclone (afbeelding) werd in 1986 als geneesmiddel geregistreerd ter onderdrukking van de afweer tegen getransplanteerde organen.

In dit nummer werd ook de nieuwe (jaarlijkse) ledenlijst gepubliceerd; de Maatschappij telde toen 709 leden, waarvan 7 eereleden, 2 corresponderende leden, 55 algemene leden, 592 gewone leden, 53 buitengewone leden, benevens 54 candidaat leden. Het aantal Departmenten bedroeg 16. Er waren toen ook 3 adviseurs van het Hoofdbestuur actief: één namens de Nederlandse Vereeniging van Spoorwegapothekers, één namens de Vereeniging van Pharmaceutische Officieren, en één namens de Onderlinge Pharmaceutische Groothandel (OPG).

En uit de regelmatig terugkerende rubriek “Nieuwe geneesmiddelen en voorschriften” citeer ik weer een drietal “curieuze” produkten:

  • Camphémol, een kamferpreparaat (emulsie)  voor parenterale (s.c.) injectie ter stimulering van ademhaling en bloedsomloop
  • Pepsine-zoutzuuroplossing steriel, voor de uitspoeling van lichaamsholten

Nasmint, een antiseptisch snuifpoeder tegen verkoudheid met onbekende samenstelling

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial