21 april 1923 – Apotheekkruis – rood of groen?

Al sinds jaar en dag wordt een groen kruis gebruikt als aanduiding van apotheken, maar blijkens een waarschuwing in deze PW-aflevering werd daarvoor rond 1923 ook wel een rood kruis gebruikt. Echter, bij wet van 1914 is het gebruik van een rood kruis slechts aan bepaalde lichamen toegestaan, en daarom waarschuwt het Hoofdbestuur van de NMP  de leden om aanwezige rode kruisen “zoo spoedig mogelijk te verwijderen, wil men zich niet aan vervolging van justitiëele zijde bloot stellen”. 

Wij kennen nu rhabarber nog uitsluitend als groente maar 100 jaar geleden werd de plant ook therapeutisch toegepast als laxans. En zo lezen we vandaag een discussie over welk species daarvoor het best geschikt zou zijn: Rhabarber officinale of R. palmatum. Er kwamen zelfs “gezonde vrijwilligers” aan te pas waarbij kon worden vastgesteld dat de werking van beide soorten niet parallel loopt aan het gehalte anthrachinonen.  Wel leverde het onderzoek een voorkeur voor R. palmatum als bron van de medicinale rhabarber.

Ook lezen we over een Zwitsers onderzoek naar de deugdelijkheid der geneesmiddelen. Verwacht werd dat in de naoorlogse periode deze weer zou terugkeren tot het vooroorlogse niveau, maar deze verwachting blijkt niet ingelost. In 1922 werden 6000 praeparaten en chemicalien door een analytisch laboratorium (B. Siegfried AG) onderzocht waarvan er niet minder dan 600 werden afgekeurd voor geneeskundig gebruik. Dat leidt dan tot de oproep: “Meer dan ooit is thans noodig, dat de apotheker de chemicaliën en geneesmiddelen welke hij ontvangt onderzoekt, want de handel in deze artikelen eischt degelijke controle en deskundig toezicht”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial