21 juni 1924 – Filiaal-apotheken asociaal?

In een verslag van de vergadering van het departement Utrecht wordt melding gemaakt van een op te richten filiaal-apotheek van collega J. Koert. “Men acht dit geen sympathiek verschijnsel, dat echter in den laatsten tijd epidemisch wordt. De heele opzet is bedoeld te zijn een voordeelige geldbelegging, zodat het rendement veel eerder voldoende wordt geacht dan wanneer een jong apotheker zich vestigt, die uit de inkomsten zijn bestaan moet vinden”. Apotheek Koert  (afbeelding, schrijver dezes heeft er eind zeventiger jaren nog stage gelopen) bestaat sinds 1896 en is nu één van de oudste apotheken van Utrecht. Anno nu, de tijd van ketenapotheken, zijn filiaal-apotheken niet meer controversieel en zo kent ook  Apotheek Koert nog steeds twee filiaal-apotheken in Utrecht.

In voorbereiding op de aanstaande Voedingsmiddelconferentie publiceert het PW een drietal adviezen inzake het gebruik van kleurstoffen in voedingsmiddelen. Binnen Europa bestonden daaromtrent de nodige verschillen tussen diverse landen, waarbij echter geen algemeen verbod van teerkleurstoffen gold. Sowieso werd voor de schadelijkheid van kleurstoffen uitsluitend gesproken over de acute toxiciteit (“giftigheid”) en werd nog op geen enkele wijze een mogelijke relatie met carcinogeniteit, laat staan mutageniteit, vermoed.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial