24 mei 1924 – Koloniale jaloezie

De successen die Nederland behaalde met de kina-cultuur in de Indonesische archipel wekte natuurlijk de jaloezie van andere koloniale mogendheden. Dus probeerden Frankrijk en België de kina-teelt te kopiëren in hun Afrikaanse koloniën, maar dat leverde slechts teleurstellende resultaten: “De exemplaren ontwikkelen zich niet voorspoedig; de boomen vormen geen stam, doordat reeds enige cm. boven den grond een deeling in takken plaats vindt. Ook verder is de groei zeer abnormaal”.

Bericht wordt inzake een voordrachtenserie over de geschiedenis van de chemie waarbij gewag wordt gemaakt van de verbranding van metalen met zwavel, doch zonder zuurstof. De Franse scheikundige Lavoisier (afbeelding) had in 1777 de flogiston-theorie (volgens welke alle brandbare materialen flogiston bevatten, een substantie zonder kleur, geur, smaak of massa; die de eigenschap van ‘hitte’ in zich zou dragen) ontkracht en aangetoond dat zuurstof in de lucht de basis voor verbranding leverde. Echter, de latere ontdekking dat zwavel met metalen kon “verbranden” in schijnbare afwezigheid van zuurstof zorgde toch weer voor verwarring. Kon dat dan wel waar zijn gloeiing en verbranding zonder lucht en zonder flogiston? Uiteindelijk hebben Amsterdamse wetenschappers (er worden geen namen genoemd in het bericht) deze waarheid inderdaad vastgesteld.

Melding wordt gemaakt van een Koninklijk Besluit tot aanpassing van de Warenwet, volgens welk grenzen werden gesteld aan het gehalte arsenicum in behangsel, meubel- en gordijnstof. De achtergrond van deze toepassing is mij niet meteen duidelijk, vermoedelijk betrof dit de toepassing als kleurstof bijv. als koperarsenaat.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial