24 November 1923 – Alkohol als geneesmiddel

Vandaag lezen we een bericht dat gedurende de periode 1 Juli 1922 – 30 Juni 2023 (d.w.z. tijdens de drooglegging) door Amerikaansche doktoren 11.268.469 recepten werden getekend, waarin aan den patiënt sterke drank werd voorgeschreven. In totaal profiteerden deze arme zielen van 1.400.614 gallons (= 6,3 miljoen liter) sterke drank, voor 96% in de vorm van whisky.  Maar gelukkig neemt de auteur dit allemaal niet te zwaar op:  “Deze getallen lijken hoog, maar zijn het in werkelijkheid niet. Immers, een jaar heeft 365 dagen en de bevolking der Unie telt 110.000.000 zielen”.

Nog meer vreemde geneesmiddelen treffen we aan in de rubriek Nieuwe Geneesmiddelen waarin Aurocollargol wordt vermeld, eene colloidale goudoplossing met een electrocolloidale zilveroplossing gemengd. Het was bedoeld voor intraveneuze toediening tegen infectieziekten.

In een ander bericht wordt gewag gemaakt van de oprichting van een Indisch Pharmaceutische Vereeniging. Een twaalftal apothekers had de oprichtingsvergadering in Weltevreden, toen een voorstad van het huidig Djakarta, bijgewoond en zij onderschreven de wens om de onderlinge band in Nederlands-Indië (afbeelding) te versterken. Er werd ook gedacht aan de uitgave van een Indisch Pharmaceutisch Tijdschrift.

In de sectie Boekaankondigingen treffen we een vermelding van het “Oranje-Kruisboekje” (afbeelding). Het steunt op het werk van de Eenheidscommissie van de bond  “Het Oranje Kruis”, een commissie die in het leven werd geroepen om meer eenheid te brengen in het onderwijs in de eerste hulp bij ongelukken. De referent merkt daarbij dan nog op” “het is te Amerikaansch om van den apotheek een boekhandel te maken, maar het zou toch aanbeveling verdienen, dat met de verbandkist dergelijke werkjes ook in de apotheek verkrijgbaar zouden zijn”. Het boekje van 152 pagina’s met 4 gekleurde platen en 99 afbeeldingen kostte toen ƒ 1,25.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial