26 mei 1923 – Postorderfarmacie, toen ook al

Tussen de stukken bedoeld voor de ledenvergadering op 9 juli 1923 treffen we een bijzonder voorstel van het Departement Den Haag: “Het Hoofdbestuur worde uitgenodigd, zich te verstaan met den Directeur-General der Posterijen, om te verkrijgen dat voor het vervoer van geneesmiddelen in kleine verpakking, bestemd voor apothekers, of verzonden door apothekers aan patiënten, een regeling worde gemaakt, die zoowel voor binnenlandsch als buitenlandsch vervoer de verzending snel en goedkoop doet zijn”. Het Hoofdbestuur heeft het voorstel afgeraden omdat “de zaak van te weinig beteekenis werd geacht”. Voor de filatelisten onder ons: in 1923 werden veel postzegels uitgegeven ter ere van het 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina, maar bijzonder zijn zeker de ook in dat jaar uitgegeven Toorop-zegels (afbeelding).

Cacaodoppen, ook wel -schalen, -schillen, of -schelpen genoemd, worden nu gebruikt als bodembedekker ter voorkoming van onkruid in de tuin.  Maar 100 jaar geleden werden ze, in gemalen vorm, ook als verontreiniging aangetroffen in veevoeder en zo lezen we vandaag een methode om het gehalte aan deze verontreiniging in zowel cacaopoeder als veevoeder vast te stellen. Een methode die werd ontwikkeld door de Gemeentelijken Keuringsdienst te Wageningen.

Nog meer plantkunde treffen we in een uitgebreid referaat over het stabiliseren van plantedelen. Deze stabilisatie was bedoeld om de houdbaarheid van die delen, voorafgaand aan versnijding en drogen, te verbeteren en daarmee behoud van werkzaamheid te verkrijgen. Verschillende processen bleken daarvoor in gebruik: behandeling met stoom onder druk, afwrijven met suiker gevolgd door onderdompeling in een kokend mengsel van alcohol en glycerine, alsmede blootstelling aan spiritusdamp.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial