28 juli 1923 – Middelbaar onderwijs volgens Thorbecke

Veel analytische chemie deze week; en zo lezen we over de titratie van jodide volgens Winkler, de quantitatieve bepaling van formaldehyde alsmede het suikergehalte van kippeneieren.

Ook werd aandacht besteed aan het jaarverslag 2022 van het Rijksbureau tot onderzoek van handelswaren. We lezen over onderzoeken op huishoudmarmelade, kersen op sap, thee, zaden met daarin cashew noten die toen ook “olifantsluizen” bleken te heten, bakpoeder, brood, behangsel, antiketelsteenmiddel, vloerzijl, vormpoeder voor ijzergieterijen, verfoplosser, cement, insectenpoeder en haarwater.

In de rubriek Personalia wordt melding gemaakt van de benoeming van de apotheker J.C. van Dijk te Zeist tot leraar in de scheikunde en natuurlijke historie aan de Chr. H.B.S. te Hoogeveen, het huidig Menso Alting Lyceum. Het onderwijs op de toenmalige H.B.S. wordt mooi beschreven in het boek “Wij van de HBS”.  Op het rooster van de examenklas prijkten toen 35(!) vakken en onderdelen van vakken waaraan maar liefst 40½ volle uren werden besteed. Op de afbeelding is een scheikundelokaal uit 1905 weergegeven.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial