28 juni 1924 – Ontploffing in een farma bedrijf

Dodelijke ongevallen in apotheken en farmaceutische bedrijven zijn extreem zeldzaam en in mijn gehele loopbaan niet voorgekomen, maar in deze aflevering van het PW wordt melding gemaakt van zo’n ongeval. Dit betrof de chemische fabriek van dr. Furnée in Den Haag waarin gasvormige anaesthetica werden geproduceerd. Een ketel met daarin een mengsel van 50 l zoutzuur, spiritus en kaliumchloraat explodeerde en leidde tot de dodelijke verwonding van de bediener van de ketel. “Door de ontsnapping van de giftige gassen was de lucht in de omgeving van de fabriek ondragelijk”.

De tweede zeldzaamheid die we deze week aantreffen, is het vernoemen van een straat naar een apotheker.  Dit betreft dan de Maastrichtenaar Johannes Petrus Minckelers (1748 – 1824) die na een priesterwijding, gevolgd door een professoraat in de natuurkunde te Leuven, zich in 1787 als apotheker vestigde in Maastricht. Hij is de geschiedenis ingegaan als de uitvinder van de gasverlichting en verlichtte er sinds 1785 op herdenkingsdagen zijn collegezaal mee. In 1858, bij de invoering van de stadsgasverlichting in Maastricht, werd de toenmalige Heerenstraat herdoopt in Minckelersstraat. Op de markt in deze stad staat zijn standbeeld (afbeelding) en ook de Universiteit in Leuven heeft hem geëerd met een standbeeld in Heverlee.

In een bericht over de invoer van geneesmiddelen in Turkije wordt gesproken over de Kamer van Koophandel in Constantinopel, de stad die wij nu kennen als Istanboel. In 1928 werd het Latijns alfabet in Turkije ingevoerd en vanaf toen heette de stad Istanbul.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial