29 December 1923 – Duitsche noodlijdende collega’s

Een oproep wordt gedaan tot (financiële) ondersteuning van de noodlijdende Duitse apothekers die na Wereldoorlog 1 in problemen zijn gekomen. Niet alleen de apothekers hebben nood, maar ook wordt gewag gemaakt van apotheken en ziekenhuizen in het Roergebied waar gebrek is ontstaan aan chloroform, aether (afbeelding)en andere verdovingsmiddelen.

Vanaf 1 januari 1924 dienen stukken die aan ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid worden gezonden , op de gewone wijze worden gefrankeerd. Dit geldt dus ook voor de toezending van diploma’s en aanvragen om vergunning voor waarnemen en verlof voor sluiten.

Als schrijver van deze blog wil ik alle lezers een gelukkig en voorspoedig 2024 wensen. Laat dan ook bij gelegenheid eens weten wat u in deze blog, die nu ruim een jaar loopt, wel of niet waardeert en wat u erin mist. U kunt dat doen via baghol@onsbrabantnet.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial