3 Februari 1923 – Over de tong

De Duitse arts Felix Mendel heeft zich niet alleen met de Mendel-Mantoux test op tuberculose beziggehouden maar ook met de, volgens het PW toen belangrijke, pharmaco-therapeutische vondst van de perlinguale geneesmiddeltoediening. Toen al wist men dat sommige geneesmiddelen (met name nitroglycerine) snel door het slijmvlies van de tong worden opgenomen en hij bedacht voor de toediening van druppels op de tong de term perlinguaal. Inmiddels weten we dat niet alleen de tong zelf maar het slijmvlies van de gehele mondholte meewerkt aan die opname. Daarom stoppen we nu gemakshalve tabletjes onder de tong en spreken we van sublinguaal. Ideaal voor de moderne behandeling van doorbraakpijn bij kanker met fentanyl en ook toegepast voor de in ontwikkeling zijnde vrouwelijke variant van Viagra (Lybrido).

Deze week ook aandacht voor de gevolgen van de, nu bijna vergeten, Wet Limburg uit 1917 die het promotierecht van niet-gymnasiaal vooropgeleide academici regelde hetgeen een  hevig protest in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde opleverde. De wet leidde er ook toe dat het oude doctoraat in de pharmacie werd vervangen door het doctoraat in de Wis en Natuurkunde dat vanaf toen ook voor apothekers openstond. Voortaan kon er per faculteit maar één doctoraat worden verkregen en verdwenen die van de subfaculteiten.

Uit de rubriek nieuwe geneesmiddelen weer een drietal met een, in het licht van de kennis van nu, “bijzondere” samenstelling:

  • Curavon tabletten met fenacetine, veronal, heroïne en acetanilide voor pijnbehandeling
  • Siliquide injectie met een disperse kiezelzuuroplossing voor tuberculose behandeling
  • Tiargirio, een poeder met kwik-dithiosalicylaat ter verwerking in zalven voor wondbehandeling
Afbeelding van de tong met de gevoelige plaatsen
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial