3 maart 1923 – Poudre de succession

In vervolg op de Dies-rede van prof. Van Itallie “De macht van het kleine” (zie de blog-bijdrage van 3 februari jl.) heeft het Pharmaceutisch Weekblad in deze aflevering een daarop aansluitend artikel uit De Telegraaf overgenomen. Dit werd geschreven door de “wetenschappelijke detective” van dit dagblad met bijzondere aandacht voor arsenicum. We lezen daarin dat arsenicum in Frankrijk lange tijd de bijnaam “poudre de succession” droeg vanwege de veelvuldige toepassing ervan bij personen op wier erfenis men het gemunt had. Ten tijde van Lodewijk XIV  (geboren 1638, regeerperiode 1643 – 1715 en daarmee de langst regerende vorst der mensheid ooit) werd daarom een bijzonder gerechtshof, een “chambre ardente”, ingesteld waarvoor in drie jaar tijd niet minder dan 442 beschuldigden van een dergelijke vergiftiging terechtstonden.

Schrijver dezes is gepokt en gemazeld in de produktie van injectievloeistoffen en de boekbespreking die we deze week aantreffen van de 4e editie van het werk “Préparation & Sterilisation des Liquides Injectables” door de Franse apotheker André Lesure (geboren 1878) trekt dan onmiddellijk mijn aandacht. Ik zal u niet met de technische details daaruit vermoeien maar mij trof de openingszin van deze recensie:  “Als één der niet onaangename gevolgen van den oorlog mag wel gerekend worden de gewijzigde oriënteering in de keuze van onze hand- en leerboeken, waardoor wij thans meer dan vroeger kennis maken met niet-Duitsche werken”. In Nederland promoveerde de ziekenhuisapotheker Jacqueline Hillen in 1924 als eerste op de “bereiding van eenige steriele geneesmiddelen”.

Ook in deze aflevering treffen we weer 4 pagina’s vol met nieuwe geneesmiddelen waarvan als meest “bijzondere” gelden:

  • Hissoton tabletten,  met natriumperboraat en natriumbicarbonaat als anticonceptivum
  • Neo-Tropol injectie, 10% suspensie van metallisch bismuth voor i.m. gebruik bij syphilis
  • Dermoline huidpoeder, met benzoë-lanoline-zinkpasta tegen overmatig zweten
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial