3 November 1923 – DNA zonder Watson & Crick

Vandaag lezen we over zouten van nucleinezuur. Pardon? Deze werden, samen met DNA, toch pas later in de jaren vijftig ontdekt door Watson en Crick? Jawel, maar huidige inzichten leren ons dat beide heren voortborduurden op het werk van 19e eeuwse onderzoekers die het nucleinezuur (later nucleotide genoemd) ontdekten. Reeds in 1871 publiceerde de Zwitser Friedrich Miescher (afbeelding) zijn ontdekking van “nucleine” in de kern van leucocyten. Dus, het toedienen van nucleinezuur om een hyperleucocytose te doen ontstaan was in 1923 zeker niet van enige logica gespeend.

Voor de rechtbank te Amsterdam werd een apothekers-assistent tot 7 dagen hechtenis veroordeeld wegens de overtreding van de Opiumwet c.q. het zonder recept afleveren van morfine.

Ook lezenswaardig is een bericht over de Zuid-Afrikaanse Koedoe-Apotheek, opgericht door ondermeer Brocades en Stheeman, Delius &Co en Utermöhlen en Co. Deze apotheek onderscheidde zich van Nederlandse apotheken door een grote afdeling waar homeopathische geneesmiddelen werden bereid. Verder beschikte deze apotheek over de best ingerichte optische afdeeling van Pretoria waar alle lenzen ter plaatse konden worden gemaakt. Maar het Zuid-Afrika van toen was toch niet wat het nu is getuige de vermelding “in ’t geheel werken er in de koedoe omtrent twintig witmensen”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial