30 juni 1923 – Pinkhof: wie kent hem niet?

In deze weekaflevering de boekbespreking van de eerste uitgave van het  “Vertalend en Verklarend Woordenboek van uitheemsche geneeskundige termen” door dr. H. Pinkhof (afbeelding), een uitgave met 661 pagina’s. Dit medisch woordenboek heeft al vele jaargangen farmacie-studenten ondersteund bij de farmacologische en farmacotherapeutische onderdelen van hun studie. Inmiddels beleeft het de 11e druk met 1319 pagina’s en 47.000 trefwoorden.

Onder het kopje “Een mooie morphine-vangst” lezen we een bericht over de Amerikaanse politie die 600 kg morphine (straatwaarde toen meer dan 1 miljoen dollar) aantrof in een zending bestaande uit lampen, bestemd voor Montreal, en vervoerd door de Holland-Amerika Lijn. De herkomst van de morfine was onbekend.

Ook in deze uitgave treffen we weer berichten over het apothekers-adsistentexamen. Zo’n apothekers-adsistent, vergelijkbaar met de huidige apothekers-assistente, moet niet worden verward met de toenmalige apothekers-assistenten, welke als bediende algemene werkzaamheden, maar geen bereidingen, in de apotheek verrichtten. Toentertijd werden adsistenten die slaagden voor dat examen nog met naam en toenaam in het PW vermeld, wanneer hebben we die eervolle vermeldingen eigenlijk afgeschaft?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial