5 april 1924 – Grondstoffen en kruiden

Deze aflevering is vrijwel geheel gewijd aan farmaceutisch-analytische onderwerpen en wordt ook geopend met een verslag van het onderzoek verricht in het laboratorium van ’s Rijks Magazijn van Geneesmiddelen over de periode 1 maart 1922 tot 31 december 2023. In deze periode werden 1109 grondstofmonsters onderzocht waarvan er 106 werden afgekeurd. Opmerkelijk genoeg werden er geen “verpakte geneesmiddelen” onderzocht waarmee weer eens wordt bevestigd dat deze in de toenmalige geneesmiddelvoorziening nog een ondergeschikte rol speelden. Het magazijn was gevestigd op de Sarphatistraat 410 in Amsterdam en werd gebouwd als onderdeel van de militaire gebouwen aldaar.

In de huidige tijd anno 2024 treffen we in het PW geen besprekingen meer aan van dissertaties van technische universiteiten c.q. hogescholen, maar deze week, een eeuw terug, lazen we over het werk van S.I. Vles inzake de reactiesnelheid van zuurstof met oplossingen van eenige anorganische zouten. En dat betrof dan natuurlijk de Technische Hoogeschool in Delft, want die in Twente en Eindhoven moesten nog worden  opgericht. Samuel Isidorus Vles zou in 1944 in Bergen-Belsen overlijden (afbeelding).

Ook wordt melding gemaakt van een bijzondere prijsvraag uitgezet door de Nederlandse Vereeniging voor Geneeskruidtuinen: ”In onze vaderlandsche Flora worden verschillende geneeskruiden aangetroffen die niet of onvoldoende bestudeerd zijn. De Vereeniging verlangt een monografie over één of meer van deze gewassen.” De prijs bedroeg ƒ 250.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial