5 juli 1924 – De oprichting van de (K)NMP

In deze aflevering treffen we het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering, de 70e in dit geval, van de NMP. Deze werd gehouden in Amsterdam waarbij de voorzitter der Commisie van Ontvangst (M.J. Polak) een welkomstrede hield. En hij greep vanwege dit 70-jarig jubileum uitvoerig terug op de ontstaansgeschiedenis van de NMP, waarin het departement Amsterdam een sleutelrol speelde. Want het waren een tweetal Amsterdamse pharmaceutische leesgezelschappen, met in totaal 29 leden, die in 1842 gezamenlijk besloten tot de oprichting van de Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie. Tot die Maatschappij traden toen toe 37 leden, een aantal dat in het oprichtingsjaar snel klom tot 82.  Onder die 37 voortrekkers treffen we illustere namen zoals “den apotheker Boldoot (afbeelding) de stichter van de alombekende Eau de Cologne – fabriek. Maar ook niet-apothekers traden toe waaronder dr. Sarphati, een drogist, een instrumentmaker, een chirurgijn en zelfs een notaris. Tot 1865 zouden de vergaderingen van de NMP in Amsterdam plaatsvinden en pas in 1866 vond de eerste ledenvergadering elders, in Rotterdam, plaats.

In de regelmatig terugkerende rubriek “Nieuwe geneesmiddelen en voorschriften” treffen we vandaag 62 vermeldingen waarvan de meest opmerkelijke zijn:

  • Avaline; een insuline bevattend havermeel
  • Strontiuran; een strontium-chloride-ureum bevattende injectie te gebruiken bij urticaria, asthma, exantheem etc.
  • Nepenthan; eene zalfcrême (?) die het antigen van polyvalente staphylococcen bevat en die aangewend wordt bij furunculoses etc.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial