5 mei 1923 – Forensische farmacie

Deze aflevering van het PW is voor het overgrote deel gevuld met jaarverslagen der departementen over 1922. Dat jaarverslag van het Departement Amsterdam is een treffende weergave van de toenmalige tijdgeest die werd gekenmerkt door de verdringing van apotheekbereidingen door fabriekspreparaten. “De fabrieksmatige bereiding van geneesmiddelen in den vorm waarin ze onmiddellijk voor het gebruik gereed zijn, neemt hand over hand toe. De overstelpende massa’s spécialité’s, langen tijd uit de apotheken geweerd, daarna oogluikend en met zekere selectie toegelaten, is tot een lawine geworden, en zelfs de meest conservatieve onder ons vermag niet meer den stroom te keren. Trouwens, de bereiding van tal van geneesmiddelen is in de apotheek ten eenenmale onmogelijk geworden. Betrouwbare organopreparaten, noch sera kunnen in de apotheek worden bereid, zelfs heeft de steriele vulling van ampullen voor menigen apotheker bezwaren”

Verder treffen we een uitgebreide beschouwing over “Het hedendaagsch documenten-onderzoek” van de hand van de apotheker C. J. van Ledden Hulsebosch  (foto) ter gelegenheid van zijn benoeming als privaatdocent in de Leer van de opsporing der Strafbare Feiten, aan de Universiteit van Amsterdam. Dergelijk onderzoek van documenten in rechtszaken was in de decennia daarvoor gangbaar geworden en voor het identificeren van inkt- en papiersoorten waren toenmalige apothekers natuurlijk goed toegerust. Het forensisch onderzoek fascineerde hem zo dat hij in 1910 was gestopt met zijn apotheek aan de Nieuwendijk in Amsterdam, tot groot verdriet van zijn vader, ook apotheker, die deze apotheek had opgericht. In 1929 werd hij één van de grondleggers, en eerste voorzitter, van de in Wenen gevestigde Academie Internationale de Criminalistique.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial