7 juli 1923 – Apothekers in hogere kringen

Anno nu is het Pharmaceutisch Weeblad voor het overgrote deel gevuld met farmacotherapeutische onderwerpen in de breedste zin van het woord, maar dat was 100 jaar geleden wel anders. Bereidingstechnologie en farmaceutische analyse domineerden toen het apothekersvak. Maar dezeaflevering vormt daarop een uitzondering met een uitgebreid hoofdartikel over het gebruik van kinine als therapie bij malaria-epidemiën, toentertijd één der meest voorkomende ziekten. Zo ook in Italië waarin gedurende het jaar 1900 maar liefst 15.000 menschen aan de ziekte stierven. Maar uiteindelijk keert ook in dit artikel de bereidingstechnologie weer terug in de conclusie dat kinine-poeders te prefereren zijn boven tabletten vanwege de dubieuze uiteenvaltijd van laatstgenoemde.

In een klein bericht wordt aandacht geschonken aan de benoeming van de apotheker Hans Hennecke tot Minister van Financiën van de Duitse deelstaat Mecklenburg-Schwerin. Zijn zittingsduur was beperkt en duurde slechts één jaar (afbeelding). In Nederland kennen we geen apothekers die het tot minister schopten, wel bereikte Dick Dees (geboren 1944, apothekers-examen RU Utrecht 1970) in 1986 de positie van staatssecretaris voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur namens de VVD in het kabinet Lubbers-II. Dit kabinet werd echter ten val gebracht in 1989 waarmee ook zijn zittingsduur relatief kort bleef.

In de departementsvergadering van het departement Noord-Brabant wordt de aandacht gevestigd op de zeer lage salariëring van den apotheker van het Academische Ziekenhuis te Leiden. De voorzitter meldt daarop dat er betreffende deze zaak reeds een adres tot den Minister is gericht.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial