7 juni 1924 – Asbest, toen nog wel

In het een vergelijkend onderzoek naar asbestsoorten met verschillende herkomst worden die uit Canada, Siberië en Zuid-Afrika vergeleken. Genoteerd werden, naast kleurverschillen, verschillende gehaltes aan kiezelzuur, magnesiumoxide, ijzeroxide en aluminium. Niet vermeld wordt in dit referaat waar, en of, toentertijd asbest in de farmacie werd toegepast. Later, in de naoorlogse periode, werd het toegepast voor het pyrogeen- c.q. endotoxinevrij maken van injectievloeistoffen; zowel in de vorm van ruwe vezels, als in de vorm van filterplaten. Laatstgenoemde werden ook veelvuldig gebruikt in bierbrouwerijen voor het klaren van het bier.

In de rubriek “Handelsberichten” treffen we aan twee deponeringen van handelsmerken van bedrijven die we ook nu nog kennen. De eerste betreft de lettercombinatie S.C.I.K. ten name van de N.V. Sociëteit voor Chemische Industrie “Katwijk” te Katwijk aan Zee. Dit bedrijf zelf werd in 1914 opgericht en het inmiddels ter ziele gegane Katwijk Farma stamt uit deze stal. Het topprodukt van dit bedrijf was in de naoorlogse jaren het “Tonicum Katwijk” (afbeelding). Ook treffen we de vermelding van de Firma L.F. Will & Co, dat als Will-Pharma wel de tand des tijds heeft doorstaan, en nu het honderdjarig bestaan viert.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial