9 juni 1923 – Een gas waarover men liever niet meer spreekt

Het openingsartikel deze week “Eenige gegevens betreffende de gevoeligheid van insecten voor cyclondamp” behandelt de toepassing van dit gas voor de ongediertebestrijding; ratten en muizen alsmede insecten. Voorafgaand aan de aanwending van dit gas als verdelgingsmiddel was de strijd tegen deze schepselen “moeilijk”. In dat verband werd het gas toen ook gebruikt voor het “cyaneeren” van woningen. Geheel in lijn met de beperkte pharmacologische inzichten van toen werd dit gif bestempeld als een protoplasmagif. Niemand kon toen bevroeden wat de geschiedenis nog in petto had voor dit gas.

In Deventer werd opgericht de “Vereeniging De Thee en Kinacursus” met als doel het verschaffen van de gelegenheid aan leerlingen van de middelbare koloniale landbouwschool om, na afgelegd eindexamen, zich verder te bekwamen voor een betrekking in de thee- en kinacultuur. Voor toelating tot deze cursus moest dan wel een bewijs worden overlegd dat er 2 maanden praktisch werk in een machinefabriek was verricht.

Ook deze week treffen we weer een uitgebreide lijst (n=65) met nieuwe geneesmiddelen waaronder de volgende opvallende vermeldingen:

  • Idabaryum, een barietmengsel bedoeld als contrastmiddel voor darmonderzoek
  • Osmon, 50% fructose injectie ter ondersteuning van de ether-narcose
  • Mamos, tabletten met glandulae mammae als werkzame stof
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial