Pharmaceutisch Weekblad door de eeuwen heen

FARMACIE IN NEDERLAND: 100 JAAR GELEDEN

Introductie

In deze blog zal ik een beeld proberen te schetsen hoe de farmacie in Nederland, en de rol van de apotheken daarin, er 100 jaar geleden eruit zag. Daarvoor zal wekelijks worden geput uit het Pharmaceutisch Weekblad van dezelfde week 100 jaar geleden. Dat Weekblad kende in 1922 zijn 59e  jaargang.

De meest opmerkelijke gebeurtenissen en inzichten zullen daarbij aan de orde komen en kunnen alle aspecten van het toenmalig apotheekbedrijf omvatten. Wij hopen dat u net zoveel plezier zult beleven aan het lezen van deze blog als ik heb beleefd, en nog beleef, aan het schrijven ervan. Laat dat mij dan ook bij gelegenheid eens weten.

30 September 1922

Afbeelding met tekst, persoon, person, muur  Automatisch gegenereerde beschrijvingIn deze aflevering treffen we bericht over het “Verslag van den medischen hoofinspecteur” dat ons een mooie gelegenheid biedt om het apothekenlandschap in Nederland in die tijd te schetsen. Er waren toen in de stedelijke gebieden 572 apotheken gevestigd.  In totaal waren er toen 3477 artsen gevestigd, waaronder 1018 (30%) apotheekhoudende huisartsen over het land verspreid. In die 572 apotheken waren, naast de apothekers, nog 1269 medewerkers werkzaam, waarvan 82% vrouw. De omvang van onze  bevolking bedroeg toen bijna 7 miljoen inwoners. Vergelijk dat eens met de huidige cijfers; op een bevolking van 17 miljoen 1996 apotheken met een totaal van ca. 25.000 medewerkers, en 12.700 huisartsen waarvan 320 (2.5%) apotheekhoudend.

Scientific Identity, Portrait of Louis Pasteur

Ook treffen we een aankondiging van de herdenking van de 100e geboortedag van “de groote onderzoeker” Louis Pasteur welke werd gehouden op 25 November in de grote zaal van het Concertgebouw en waarbij zijn werk van scheikundig, technisch-microbiologisch en ziektekundig standpunt werd herdacht.

De Opiumconventie werd in 1912 door de Volkerenbond  overeengekomen ”om het opiumkwaad in de weereld te bestrijden” en we lezen vandaag over het verslag van de 5e commissie van de Volkerenbond daaromtrent aan de Algemeene Vergadering. De Maharadja van Nawanagar (Britsch-Indië) beklaagt zich over de ontzettende geldelijke verliezen die de inlandsche bevolking heeft geleden door de Conventie. En de afgevaardigde van Nieuw-Zeeland wijst erop “dat niet het opiumgebruik, maar het toenemend misbruik van morphine en cocaine onze Westersche landen bedreigt”. Een vooruitziende blik…..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial